Visual C++ - Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo:
double x = 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
double y = 123456789;     // y = 123456789.0
y =(double)(x * y);     // y = 387850941.35821074

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
V jiných jazycích: en hu cz sk