Visual C++ - Explicitní konverze na 16bitové celé číslo

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 16bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové celé číslo:
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;        // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);    // z = 30850

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
V jiných jazycích: en hu cz sk