Visual C++ - Reálná konstanta

Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a zlomkové části. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

Reálná konstanta

Popis

 12.345

Výstup

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Reálná konstanta:
x = 1.234;         // x = 1.234
y = x * 3.14;      // y = 3.87476
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
(x-y)-30.5
x > 3.14
100 * 1.2
2.5 / 2 + 1.25
3.14 - 1
1.9

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk