Visual C++ - Nerovnost: !=

Operátor Nerovnost je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

!=

Popis

par1 != par2
Použitá klíčová slova: !=

Vstup


Výstup

  • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Nerovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Nerovnost:
a = 5 < 10;       // a = true 
b = 8 < x; 
if ( y < 100 )  
   x++;

Visual C++ .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Nerovnost:
x != y
1 != 10 
(i & j) != 64

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
y != 25

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk