Visual C++ - Deklarace automatické proměnné

Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.

Deklarace automatické proměnné

Popis

type name =init_value;
type name =init_value , name = init_value;
Použitá klíčová slova: =
Data:
  • name -

Vstup

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Deklarace automatické proměnné:
xmin = -128; ymax = 127;
signed char x= -5;           // x = -5
signed char y = -(15 % 4);   // y = -3
y = (signed char)(x * y);    // z = 15

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
short y = -(1500 % 60);
unsigned long long y = 10250 / 8;
float y = 123456789;
double y = 123456789;
long long y = -(1512345 / 70);
unsigned short y = 1025 % 8;
Deklarace automatické proměnné v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk