Visual C++ - Sčítání: +

Sčítání je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel. Sčítání je asociatívní operace proto je důležité pořadí vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá klíčová slova: +

Vstup


Výstup

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Sčítání:
x = 95 + 5;     // x=100
y = 100 + x;    // y=200
z = (x+y+30)+3; // z=333

Visual C++ .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Sčítání:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
((float)(x * 2) / y +5)
x == y + 3
(25 / 2 + 1) + 2
(j + 10)
(j + 8)
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk