Visual C++ - Výrazový příkaz: ;

Výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyhodnocení pak běh programu pokračuje s dalším příkazem.

;

Popis

expression ;
Použitá klíčová slova: ;

Vstup

  • expression -

Příklady

Visual C++ .NET

 j = 3;
 ret = j<i;
 x = 10 * 5 -j;

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
y= false;
b = 8 < x;
y = 15 % 4;
a4 = true  || true;
ymax = 18446744073709551615;
y = x * 3.14;
Výrazový příkaz v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk