Visual C++ - Cyklus s podmínkou na konci: do while

Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v důsledku toho bude cyklus proveden nejméně jednou. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v případě, že daná podmínka je pravda, pak cyklus bude pokračovat v běhu, opačném případě bude dokončena.

do while

Popis

do statement while (condition);
Použitá klíčová slova: do while

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování

Příklady

Visual C++ .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Cyklus s podmínkou na konci:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
  i++;
  if (i==5)
    break;
} while ( i <10);

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
do --i; while ( i > 0);
Cyklus s podmínkou na konci v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk