Visual C++ - Logická konstanta nepravda: false

Logická konstanta nepravda používá se následovně:

false

Popis

false
Použitá klíčová slova: false

Výstup

Příklady

Visual C++ .NET

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = !false; // a1 = true
a2 = !true; // a2 = false

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
false || false
j > 128 || false
false
false
y= false
false && false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
Logická konstanta nepravda v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk