C++ - Explicitní konverze na 64bitové celé číslo

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 64bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual C++ .NET

Příklady

C++

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long long x= -82345;        // x = -82345
long long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long long)(x * y);     // z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk