C# - Explicitní konverze na 64bitové celé číslo

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 64bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Příklady

C#

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long x= -82345;        // x = -82345
long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long)(x * y);     // z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk