Visual Basic - Reálná čísla

Typy pro ukládání reálná čísla.

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
Dim x As single= 3.14159265359
Dim x As double= 3.14159265359

Můžete to najít v následujících kolekcích: čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk