Visual C++ - Čísla

Typy pro ukládání čísla.

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
int y = -(15123 / 70);
double y = 123456789;
(float)y
long long y = -(1512345 / 70);
unsigned long y = 1025 / 8;
signed char y = -(15 % 4);

Můžete to najít v následujících kolekcích: Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk