C# - 32bitové celé číslo: int, Int32

Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 32bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -2147483648 do 2147483647.

int

Popis

 int
Použitá klíčová slova: int

Příklady

C#

Možné použití 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
int x= -12345;     // x = -12345
int y = -(15123 / 70);// y = -216
z = (int)(x * y);    // y = 2666520

Int32

Popis

 Int32
Použitá klíčová slova: int32

Příklady

C#

Možné použití 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
Int32 x= -12345;     // x = -12345
Int32 y = -(15123 / 70);// y = -216
z = (Int32)(x * y);    // y = 2666520

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk