C - Menší než: <

operátor Menší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá klíčová slova: <

Vstup


Výstup

 • Výsledek - logická hodnota vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

C

možné použití Menší než:
a = 5 < 10;    // a = true 
b = 8 < x; 
if (y < 100) 
 x++; 

C

navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší než:
x < y
10 < f(5)
(i & j) < 128

C

Další kousky ukázkových kódu:
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}
if (y<5)
  y = y/ 3.14;  // y = 1.234
if ( y < 100 ) 
  x++;
a>1 || a<100
ret = j<i
10 >a || a<5

můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk