Object Pascal - Menší než: <

operátor Menší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá klíčová slova: <

Vstup


Výstup

 • Výsledek - logická hodnota vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Object Pascal

možné použití Menší než:
a := 5 < 10;    // a = true 
b := 8 < x; 
if y < 100 then 
 inc(x); 

Object Pascal

navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší než:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if y < 100 then 
  inc(x);
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234
not i <10
if i < 10 then i := 10 else i:=1;
10 >a or a<5
a>1 or a<100

můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk