FreeBASIC - Relační operátory

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.
Menší než
par1 < par2
Větší než
par1 > par2
Menší nebo rovno
par1 <= par2
Větší nebo rovno
par1 >= par2
Rovnost
par1 = par2
Nerovnost
par1 <> par2

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if
if x>5 then
  y = x / &Ha  ' y = 1
end if
y <= x
a = 4 >= 2
x = y + 3
x <> y
V jiných jazycích: en hu cz sk