Pascal - Menší než: <

operátor Menší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá klíčová slova: <

Vstup


Výstup

  • Výsledek - logická hodnota vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: funguje to přes všechny druhy čísel.
kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Pascal

možné použití Menší než:
a := 5 < 10;       { a = true }
b := 8 < x; 
if y < 100 then  
  inc(x); 

Pascal

navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší než:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if y<5 then
   y := y/ 3.14;    
10 >a or a<5
a>1 or a<100
a := 5 < 10;
while i<10 do inc(i);
not i <10

můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk