C# - Menší než: <

Operátor Menší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá klíčová slova: <

Vstup


Výstup

  • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

C#

Možné použití Menší než:
a = 5 < 10;       // a = true 
b = 8 < x; 
if (y < 100)  
  x++; 

C#

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší než:
x < y
10 < f(5)
(i & j) < 128

C#

Další kousky ukázkových kódu:
do {
  i++;
  if (i==5)
    break;
} while ( i <10);
ret = j<i
5 < 3
10 >a || a<5
while (i<10) ++i;
a>1 || a<100

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk