Visual C++ - Výrazový príkaz: ;

Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyhodnotenie potom beh programu pokračuje s ďalším príkazom.

;

Popis

expression ;
Použitá kľúčové slová: ;

Vstup

  • expression -

Príklady

Visual C++ .NET

 j = 3;
 ret = j<i;
 x = 10 * 5 -j;

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y= false;
b = 8 < x;
y = 15 % 4;
a4 = true  || true;
ymax = 18446744073709551615;
y = x * 3.14;
Výrazový príkaz v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk