Object Pascal - Reálná konstanta

Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a zlomkové části. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

Reálná konstanta

Popis

 12.345

Výstup

Příklady

Object Pascal

Možné použití Reálná konstanta:
x := 1.234;         // x = 1.234
y := x * 3.14;      // y = 3.87476
if y<5 then
   y := y/ 3.14;    // y = 1.234

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
1.9
3.14
x > 3.14
9.9
15 +7.5
1.14 > x

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk