Free Pascal - Použití proměnné

Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým v proměnné, mohou být použity k ukládání nebo načítání hodnoty.

Použití proměnné

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Použití proměnné:
x := 64 / 8;   // x=8
y := x / 0.5;   // y=16
z := (x * 2 / y +5);// z=1.1

Free Pascal

a and b
a or true
not a

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
a := 5 < 10;
i and j
not a
y :=single((x * y));
x > y
x := $f and $ff;

Můžete to najít v následujících kolekcích: přijímač hodnoty | odesílač hodnoty
Použití proměnné v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk