Object Pascal - Logická konstanta nepravda: false

Logická konstanta nepravda používá se následovně:

false

Popis

false
Použitá klíčová slova: false

Výstup

Příklady

Object Pascal

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 := not false; // a1 = true
a2 := not true; // a2 = false

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
y:= false;
false
false or false
false
j > 128 or false
false and false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
Logická konstanta nepravda v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk