Object Pascal - Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo: QWord

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

QWord

Popis

 QWord (expr)
Použitá klíčová slova: qword

Vstup


Výstup

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;        // x = 7001234
y:= 10250 div 8;    // y = 1281
y := QWord((x * y));     // z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk