C# - Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Příklady

C#

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
ulong x=7001234;        // x = 7001234
ulong y = 10250 / 8;    // y = 1281
y = (ulong)(x * y);     // z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk