Free Pascal

Free Pascal - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - Free Pascal

Free Pascal
 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;

Další kousky ukázkových kódu:
Free Pascal
continue
while y <= 32 do 
  inc(y);
repeat
 inc(i);
 if i=5 then
  break;
until not i <10;
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;
if i=3 then
  break;
if y < 100 then 
  inc(x);
V jiných jazycích: en hu cz sk