Free Pascal - Logický součet: or

Logický součet funguje následovně: jen v tom případě je výsledek nepravda jestlize oba vstupy jsou nepravdivé, ve všech ostatních případech je výsledek pravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

or

Popis

par1 or par2
Použitá klíčová slova: or

Vstup


Výstup

Jestliže první operand je pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.

Příklady

Free Pascal

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 := false or false; // a1 = false
a2 := false or true;  // a2 = true
a3 := true  or false; // a3 = true
a4 := true  or true;  // a4 = true

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
a or true
(10 >a or a<5)
j > 128 or false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk