Free Pascal - Násobení: *

Násobení je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel.Násobení je asociatívní operace proto je důležité pořadí vstupu. je třeba věnovat pozornost aby typ výstupu byl dostatečně velký, jinak operace snadno může způsobit přetečení. například násobení dvou 16-bitových čísel musíme dat nejméně do 32-bitové proměnné, abychom zabránily přetečení.

*

Popis

par1 * par2
Použitá klíčová slova: *

Vstup


Výstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Násobení:
x := 10 * 5;      // x=50
y := 100 * 1.2;   // y=120
z := (x / 5) * 10;// z=100

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Násobení:
i * $FF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
x * 2 div y
(x * y)
x * 2 / y
i := x * 5;
(x * y)
x := 5 * y;

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk