Free Pascal - Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..

Aritmetické

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:

Free Pascal

8 + 12    // 20
100 - 2    // 98
5 * 5     // 25
50 / i     // 2.5
70 div 8    // 8
70 mod 8     // 6

Logické

Máme k dispozici tři nebo čtiři logické operace, to že přesne kolik to závisí na konkrétním programovacím jazyku které používáme. pomocí těchto operacii můžeme vyřešit jakékoliv logicky úkol/podmínku. takové logické podmínky jsou například spojení porovnávání hodnot podle určitých pravidel, testování hodnoty. logické operace se používají hlavně při vykonávání podmínených příkazu.

Free Pascal

a and b
a or true
not a

Bitové

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.

Free Pascal

2 shl 2   
2 shr 2   
$ff and $05 // 0x05
$01 or $02 // 0x03
not 2     
$1A xor $1A 

Relační

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.

Free Pascal

5 < 3    //  true
x > 3.14   //  
y <= x    //  ...
$ff >= y  //  ...
x = 6    
y <> 25   

Přiřazení


Příklady - Free Pascal

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
x = 6
(x / 5) * 10
(15 mod 4)
x >= y / 5
not 2
a>1 or a<100
V jiných jazycích: en hu cz sk