Free Pascal - Bitová nonekvivalence: xor

Hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivalence je u šifrování, protože má takovou vlastnost když znovu použijeme na výsledek stejnou masku tak dostaneme zpet původní vstup, takže role masky si lze představit jako klíč. funguje následovně: jestliže bity mají stejnou hodnotu tak výsledek je 0, a když hodnota bitů je odlišná pak výsledek bude 1. okrem šifrovanie je možné použitie ešte u výmeny hodnoty dvoch rovnako veľkých premenných, v tomto prípade výhodou je že nie je potreba pužíť tretej premenné.

xor

Popis

par1 xor par2
Použitá klíčová slova: xor

Vstup


Výstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Bitová nonekvivalence:
x := 123 xor 25;      // x = 98
y := x xor 25;        // y = 123
z := x xor 123;       // z = 25

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitová nonekvivalence:
i xor j
$AC xor k
631 xor ($F0 xor k)

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
$1A xor $1A

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk