Free Pascal - Podmíněný příkaz: if then, if then else

Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky podmíněného příkazu můžeme řídit běh programu ve dvou směrech. jestliže je podmínka splněna bude pokračovat běh programu v prvním směru, pokud ne tak druhém směru. pod směry programu myslim buď příkaz anebo blok příkazů.

if then, if then else

Popis

if condition then statement1;
if condition then statement1 else statement2;
Použitá klíčová slova: if else then

Vstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Podmíněný příkaz:
if i > 10 then
begin
i :=10;      i := i - 1;  inc(i);
end;
if i < 10 then i := 10 else i:=1;

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234
if x > 0 then // x == true
  x:=5;
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
if x>10 then
 y := x / $a;  // y = 1
V jiných jazycích: en hu cz sk