Free Pascal - Bitový posun vlevo: shl

Bitový posun vlevo tolikrát posune bity vstupného celého čísla do leva kolik je hodnota druhého vstupu. výstupní bity se stratí a vstupní bity budou 0. bitový posun vlevo můžeme použít pro násobení s mocninou 2. například když 8 posuneme s 2 výsledkem bude 32, je to stejné jakoby se násobila 8 s dva na druhém co je 4 a 4 krát 8 je 32.

shl

Popis

par1 shl par2
Použitá klíčová slova: shl

Vstup


Výstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Bitový posun vlevo:
x := 16 shl 2;      // x = 64
y := $f shl 5;     // y = 480
z := (x shl y) shl 2;// z = 256

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vlevo:
i shl 4
$12AB shl j
128 shl (j shl(3 + i))

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
2 shl 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk