C# - Explicitní konverze na logický typ

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Příklady

C#

Možné použití Explicitní konverze na logický typ:
x= true; y= false;
bool b = x;          // b = true
bool b2 = x && y;    // b2 = false
bool b3 = (bool) 0;  // b3 = false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
V jiných jazycích: en hu cz sk