Pascal - Dělení celých čísel: div

dělení celých čísel je matematická operace, kterou je možné použit pouze pro celá čísla. výsledek delení dostaneme bez zaokrouhlení jednoducho s vypouštěním zlomku.

div

Popis

par1 div par2
Použitá klíčová slova: div

Vstup


Výstup

kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Pascal

možné použití Dělení celých čísel:
x := 250 div 8;       { x=7}
y := x div 3;         { y=2}
z := (x * 2 div y +5);{ z=9}

Pascal

navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení celých čísel:
i div $0a
27 div 3
(25 div 2 + 1) + 2

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
70 div 8
(15123 div 70)

můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk