Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..

Aritmetické

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:

Příklad

8 + 12;    // 20
100 - 2    // 98
5 * 5     // 25
50 / i     // 2.5
70 div 8    // 8
70 % 8     // 6

Logické

Máme k dispozici tři nebo čtiři logické operace, to že přesne kolik to závisí na konkrétním programovacím jazyku které používáme. pomocí těchto operacii můžeme vyřešit jakékoliv logicky úkol/podmínku. takové logické podmínky jsou například spojení porovnávání hodnot podle určitých pravidel, testování hodnoty. logické operace se používají hlavně při vykonávání podmínených příkazu.

Příklad

a && b
a || true
!a

Bitové

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.

Příklad

2 << 2   //
2 >> 2   //
0xff & 0x05 // 0x05
0x01 | 0x02 // 0x03
~ 2     //
0x1A ^ 0x1A //

Relační

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.

Příklad

5 < 3    //  true
x > 3.14   //  
y <= x    //  ...
0xff >= y  //  ...
x == 6    //
y != 25   //

Přiřazení


Příklady

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
if (i==16)
 {
  continue;
 }
100 - 2
27 div 3
y = 5 & 3
ret = j<i
a && true
V jiných jazycích: en hu cz sk