Příkaz inkrementace: ++, inc

Příkaz inkrementace je matematická operace, která slouží pro zvětšení čísla o jedničku.

++

Popis

++ var ;

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití příkaz inkrementace:
i=0;
while (i<10) ++i;
x =0;
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}

++

Popis

var ++ ;

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití příkaz inkrementace:
i=0;
while (i<10) ++i;
x =0;
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
while ( y <= 32 ) 
  y++;
if (y < 100) 
 x++;
i++;
i++;
x++;
i++;

inc

Popis


Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití příkaz inkrementace:
i:=0;
while i<10 do inc(i);
x :=0;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
repeat
 inc(i);
 if i=5 then
  break;
until not i <10;
repeat
 inc(i);
 if i=3 then
  break;
until (i=10);
while y <= 32 do 
  inc(y);
if y < 100 then 
  inc(x);
if y < 100 then 
 inc(x);
inc(i);
Příkaz inkrementace v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk