Visual Basic - Logické operátory

Máme k dispozici tři nebo čtiři logické operace, to že přesne kolik to závisí na konkrétním programovacím jazyku které používáme. pomocí těchto operacii můžeme vyřešit jakékoliv logicky úkol/podmínku. takové logické podmínky jsou například spojení porovnávání hodnot podle určitých pravidel, testování hodnoty. logické operace se používají hlavně při vykonávání podmínených příkazu.
Logický součin
par1 and par2

par1 AndAlso par2
Logický součet
par1 or par2

par1 OrElse par2

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
j > 128 or false
Dim b2 As boolean= x and y
a1 = not false
V jiných jazycích: en hu cz sk