Logické operátory

Máme k dispozici tři nebo čtiři logické operace, to že přesne kolik to závisí na konkrétním programovacím jazyku které používáme. pomocí těchto operacii můžeme vyřešit jakékoliv logicky úkol/podmínku. takové logické podmínky jsou například spojení porovnávání hodnot podle určitých pravidel, testování hodnoty. logické operace se používají hlavně při vykonávání podmínených příkazu.
Logický součin
par1 && par2

par1 and par2

par1 and par2

par1 AndAlso par2
Logický součet
par1 || par2

par1 or par2

par1 or par2

par1 OrElse par2
Logická negace
! par1

not par1

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
a || true
a && true
!(10 >a || a<5)
V jiných jazycích: en hu cz sk