Pascal - Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo: double

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

double

Popis

 double (expr)
Použitá klíčová slova: double

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo:
x:= 3.14159265359;   { x = 3.14159265359}
y:= 123456789;     { y = 123456789.0}
y :=double((x * y));     { y = 387850941.35821074}

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk