Visual C++ - Explicitní typová konverze

Použitím explicitní konverze můžete určit přesně s jakým typem chcete pracovat. Díky tomuto můžeme přepsat automatickou konverzi.

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
y =(double)(x * y)
y = (short)(x * y)
y = (signed char)(x * y)
y = (long long)(x * y)
y = (unsigned long)(x * y)
z = (int)(x * y)
V jiných jazycích: en hu cz sk