Java - Explicitní typová konverze

Použitím explicitní konverze můžete určit přesně s jakým typem chcete pracovat. Díky tomuto můžeme přepsat automatickou konverzi.

Java

Další kousky ukázkových kódu:
y = (short)(x * y)
y = (long)(x * y)
(float)x / 0xa
y =(double)(x * y)
 b3 = (boolean) 0
V jiných jazycích: en hu cz sk