C# - Explicitní typová konverze

Použitím explicitní konverze můžete určit přesně s jakým typem chcete pracovat. Díky tomuto můžeme přepsat automatickou konverzi.

C#

Další kousky ukázkových kódu:
y = (ushort)(x * y)
y = (short)(x * y)
z = (int)(x * y)
y = (uint)(x * y)
y =(double)(x * y)
y = (sbyte)(x * y)
V jiných jazycích: en hu cz sk