Visual C++

Visual C++ - Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Príklady - Visual C++

Visual C++ .NET
 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Visual C++ .NET
if (x>1)
{
 x=1;
 y=y-1;
}
ymax = 4294967295;
do --i; while ( i > 0);
continue;
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
V iných jazykoch: en hu cz sk