Visual C++

Visual C++ - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - Visual C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Visual C++ .NET
false
/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ 
0xf0 | (x | y)
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234
true  || true
4 * 077
V iných jazykoch: en hu cz sk