C++

C++ - Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Príklady - C++

C++
 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
C++
if (y < 100) 
 x++;
do --i; while ( i > 0);
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}
while (i<10) ++i;
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
V iných jazykoch: en hu cz sk