C++ - Použitie premennej

Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítanie hodnoty.

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie použitie premennej:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

C++

a && b
a || true
!a

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a1 = false || false
i + 5
i * 0xFF
--i;
y = 5 & 3
y = ~x

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk