C++ - Výrazový príkaz: ;

Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyhodnotenie potom beh programu pokračuje s ďalším príkazom.

;

Popis

expression ;
Použitá kľúčové slová: ;

Vstup

  • expression -
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

 j = 3;
 ret = j<i;
 x = 10 * 5 -j;

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y = 100 + x;
y = 15 % 4;
y = 5 & 3;
a = 5 < 10;
a = 5 < 10;
ymax = 2147483647;
Výrazový príkaz v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk