C++

C++ - typy a premennéPríklady - C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
C++
unsigned long long y = 10250 / 8;
z = (long)(x * y)
bool b2 = x && y;
(float)y
y =(float)(x * y)
unsigned long y = 1025 / 8;
V iných jazykoch: en hu cz sk