Visual C++ - Relační operátory

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.
Menší než
par1 < par2
Větší než
par1 > par2
Menší nebo rovno
par1 <= par2
Větší nebo rovno
par1 >= par2
Rovnost
par1 == par2
Nerovnost
par1 != par2

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
while (y>1)
{
  x++;
  y--;
}
if (i==16)
 {
    continue;
 }
 
if ( x >= 12 )
   while ( y >= 0 )  
      --y;
b = x <= 12
1 != 10
ret = j<i
V jiných jazycích: en hu cz sk