Object Pascal

Object Pascal - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - Object Pascal

Object Pascal
 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;

Další kousky ukázkových kódu:
Object Pascal
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
if i=3 then
  break;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;
repeat dec(i) until not i > 0;
inc(i);
V jiných jazycích: en hu cz sk